Cerezo Osaka Home Town Caravan was held.

[Cerezo Osaka Home Town Caravan Komakawa Shopping Street]

Today, Yoichiro Sugaya, Mitsuru Maruoka, Ayumu Seko, Sho Kashiwagi, Masataka Nishimoto, Kim Jin-hyun, Hiroaki Kiyotake, Kota Mizunuma, Toshiyuki Takagi, Riku Matsuda, Matei Yonichi Tawan, Musashi Oyama,
In addition, the reporters also came to 4 TV stations and 4 newspaper companies, and they were able to walk through the shopping streets without any accidents. Thank you to everyone who was involved! !